Hộ chiếu tôi còn hạn 6 tháng nhưng hết trang trống, vậy tôi có được cấp visa rời không hay sẽ được xử lí như thế nào?

Đối với những nước cấp visa điện tử bạn sẽ không cần phải làm lại hộ chiếu (như visa rời Ấn Độ,...) nhưng đối với Canada, Mỹ bạn bắt buộc phải làm lại hộ chiếu

Copyright by 2022 Visa Global. All rights reserved | Bản quyền thuộc về: VISA GLOBAL