Tôi có nên giữ lại hộ chiếu cũ không?

Khi xin visa đi nước ngoài, một yếu tố làm tăng thêm tỷ lệ đậu hồ sơ đó chính là lịch sử đi lại của bạn. Lịch sử đi lại được thể hiện rất rõ thông qua các visa dán hoặc dấu xuất nhập cảnh trên hộ chiếu.
Nên khi hộ chiếu cũ đã hết hạn mà đã đi được một số nước hoặc hộ chiếu đã hết trang trống do bạn đã đi và đóng dấu xuất nhập cảnh của nhiều nước, bạn nên giữ lại bằng cách xin bấm lỗ hộ chiếu và giữ cuốn hộ chiếu cũ này nhé.

Copyright by 2022 Visa Global. All rights reserved | Bản quyền thuộc về: VISA GLOBAL