Tôi có thể tự dịch tài liệu được không?

Bạn hoàn toàn có thể tự dịch các tài liệu liên quan đến xin visa các nước khi bạn thành thạo tiếng nước đó hoặc tiếng Anh và có thể đến các cơ quan có thẩm quyền để công chứng tư pháp 

Copyright by 2022 Visa Global. All rights reserved | Bản quyền thuộc về: VISA GLOBAL