Visa Hàn Quốc du lịch

Liên hệ 0903 666 264

Visa Global là công ty ưu tiên nộp Hàn Quốc 7 ngày có kết quả, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về thời gian cũng như độ tin cậy, Vì là công ty nộp trực tiếp tại lãnh sự không qua bên thứ 3, nên hồ sơ sẽ được nhân viên trực tiếp theo dõi hàng ngày.